Gwarancja

Kronotex GmbH & Co KG (dalej: Kronotex) zapewia nabywcy podłogi laminowanej oprócz gwarancji zatwierdzonej przepisami ustawowymi, dotatkową gwarancję na odporność i ścieranie powierzchni laminowanej, obowiązującą od momentu zakupu zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Warunki gwarancji:

Przed jak i w trakcie montowania podłogi laminowanej firmy Kronotex, podłoga musi być dokładnie sprawdzona w celu wykluczenia wszelkich uszkodzeń i braków. Zamontowanie paneli podłogowych firmy Kronotex, pomimo widocznych uszkodzeń i usterek grozi utratą gwarancji.

Panele podłogowe Kronotex muszą być zamontowane prawidłowo, zgodnie z instrukcją montażu, w pomieszczeniu suchym, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zamontowane paneli w wilgotnym pomieszczeniu sprawia, że są one wyłączone z gwarancji.

Miejsce starte na panelach firmy Kronotex, musi mieć powierzchnię co najmniej 1 cm2: w szczególności warstwa dekoracyjna musi być całkowicie uszkodzona. Gdy powierzchnia starta położona jest wzdłuż krawędzi i jest wynikiem uszkodzeń mechanicznych, wówczas podłoga laminowana Kronotex nie jest objęta gwarancją.

Roszczenia gwarancyjne należy zgłosić w ciągu 30 dni od chwili wykrycia wady, poprzez przedstawienie oryginału dowodu zakupu w punkcie sprzedaży. W celu weryfikacji zasadności roszczenia reklamacyjnego, producent zastrzega sobie prawo do oględzin uszkodzonej podłogi.

Świadczenia gwarancyjne:

W przypadku zasadności świadczenia gwarancyjnego firma Kronotex wymienia wadliwy towar, na towar wolny od wad w części uszkodzonej. W przypadku gdy dany rodzaj podłogi laminowanej nie jest już dostępny, kupujący może wybrać z oferty towar tej samej klasy, który znajduje się w aktualnym asortymencie.

Z założenia na roczną utratę wartości podłogi firmy Kronotex, która wynika z użytkowania i wynosi ona 10 %, firma Kronotex przewiduje zastępczą dostawę w zależności od odpowiedniej dopłaty ze strony klienta.

Firma Kronotex nie bierze odpowiedzialności i nie pokrywa kosztów za dalsze szkody, powstałe w szczególności w procesie montażu i demontażu, oraz transporcie uszkodzonej podłogi.